top of page

Onze ondersteuning

In de 
groep

IMG_6173.png

Om hun opdracht enthousiast te vervullen, wordt de leiding op allerlei manieren ondersteund. Wekelijks is er de leidingsvergadering, waar allerlei noodzakelijke afspraken gemaakt worden, maar af en toe wordt er ook stevig inhoudelijk gediscussieerd. 

De leidingsploeg wordt getrokken door 2 groepsleiders. Zij hebben meer oog voor de planning, voor het inwerken van nieuwe leiding en voor de relaties binnen de groep. 

Veel groepen hebben een VB, een volwassen begeleider die mee Chiro maakt. De taak van de VB is het coachen van de leidingsploeg. Hij houdt zich op de achtergrond en confronteert de ploeg af en toe met de kijk van iemand die er iets verder vanaf staat, die iets ouder is, die een iets andere invalshoek heeft. Slechts af en toe treedt de VB op de voorgrond om de ploeg grote hindernissen te helpen overwinnen. 

Het plaatselijke netwerk

Chiroleiding zorgt bijna wekelijks voor een leuke namiddag voor kinderen. Heel wat ouders schatten dat naar waarde, en doen al eens graag een inspanning als de groep wat hulp of steun kan gebruiken: chauffeur spelen voor een uitstap naar het zwembad, helpen koken of opdienen tijdens een jubileumfeest, of eens een klusje opknappen in de lokalen. Zelfs aanwezig zijn op een eetavond is een extra ruggensteuntje.

Bovendien help je zo niet alleen de groep, financieel of praktisch, maar dat zijn ook ideale momenten om wat beter kennis te maken met de leiding en om je kinderen in actie te zien.

In sommige groepen kunnen ouders ook op een meer formele manier de groep helpen. Er zijn vzw’s die lokalen helpen beheren en uitbaten, er zijn oudercomités die meehelpen aan fondsenwervingen en die bijvoorbeeld de band met de parochie onderhouden. Oud-leidingswerkingen (zoals onze SOL) zorgen ervoor dat leidingsploegen van weleer elkaar nog altijd zien en dat ze hun groep van toen nog altijd kunnen helpen.

Zo krijgen jonge mensen steun om te groeien in verantwoordelijkheid opnemen én kunnen ze meer tijd overhouden om zich te concentreren op hun belangrijkste taak: spelen voorbereiden en begeleiden.

 

Een Chirogroep heeft ook heel wat partners buiten hun werking. Goede contacten met jeugddiensten, ander jeugdwerk, de gemeente, scholen, handelaars, de parochie en kernfiguren in de buurt kunnen een steun vormen voor een Chirogroep.
 

De steun van volwassenen is een belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking. Maar Chiro is ook een open beweging, die een rol wil spelen in de maatschappij.

We roepen Chirogroepen op om te participeren, om zich te engageren in het plaatselijke netwerk, om mee te bouwen aan een buurtgemeenschap.

bottom of page